Povjerljivi savjetnik

Ovlaštena osoba u Ministarstvu turizma za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva državnih službenika i namještenika (povjerljivi savjetnik)

Sanja Bareza
Tel. 01/ 61 69 356 ; Fax. 01/61 69 379
e-mail: sanja.bareza@mint.hr