Posebni dio državnog stručnog ispita

POSEBNI DIO DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

glava XXI. (prema NN 124/15)

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja ugostiteljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1.1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15)
1.2. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)
1.3. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 75/08, 45/09 i 11/14)
1.4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 49/08, 45/09, 94/13, 49/15)
1.5. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
1.6. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14)
1.7. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08, 44/11 i 118/11)
1.8. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 55/13)

2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

2.1. Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)
2.2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08)
2.3. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)
2.4. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10 i 110/15)
2.5. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/08)
2.6. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 69/08, 83/09 i 49/15)
2.7. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 55/13)
2.8. Zakon o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 102/15)
2.9. Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13 i 152/14)

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit za turističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.1. Zakon o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14)
3.2. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14)
3.3. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14)
3.4. Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, broj 45/14)
3.5. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15)
3.6. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
3.7. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)
3.8. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14)
3.9. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 49/08, 45/09, 94/13 i 49/15)
3.10. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 5/08)
3.11. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08, 46/08 – ispravak, 44/11 i 118/11)
3.12. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 75/08, 45/09 i 11/14)
3.13. Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (»Narodne novine«, broj 36/12)
3.14. Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)
3.15. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/08)
3.16. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 69/08, 83/09 i 49/15)
3.17. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, br. 62/96, 23/97 i 134/98)
3.18. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, br. 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10)
3.19. Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (»Narodne novine«, broj 30/08)
3.20. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (»Narodne novine«, broj 5/08).